Belderink & Zn sinds 1932

Met respect voor materiaal en historie

Een monumentaal pand als bedrijfslocatie vraagt extra zorg als het om onderhoud gaat. Het is zaak dat u structuur aanbrengt in uw onderhoudsplanning en daarin samenwerkt met vakmensen op het gebied van onderhoud en restauratie aan monumenten. Belderink & Zn is zo’n partij.

ONDERHOUD OF RESTAURATIE

Een monument is in een andere tijd gebouwd waardoor u niet alleen te maken krijgt met oude bouwtechnieken en monumentale elementen, maar ook niet zomaar alles mag worden vervangen. Hierdoor zou anders de monumentale waarde van het pand verloren gaan en wordt er ernstige schade toegebracht. Onderhoud of restauratie van een monumentaal pand vraagt daarom aandacht en geduld.

PASSENDE MATERIALEN

Om een monumentaal pand in goede staat te houden is deskundig advies van groot belang. Belderink & Zn is helemaal thuis in het uitvoeren van werkzaamheden aan een monumentaal pand. Naast de expertise op het gebied van de uitvoering en renovatie, werken wij ook met de passende materialen.

> Bij foto’s ziet u enkele werkzaamheden die wij aan monumentale panden uitvoerden.
> De St. Plechelmusbasiliek in Oldenzaal (60 meter hoog) valt ook onder onze schilderzorg, zie artikel Tubantia